Wat voor essay?

Speltherapie voor verward Nederland

Omgaan met nationaliteit en diversiteit

Nederlanders weten niet meer wie ze zijn, laat staan wie ze willen worden. Ze verkeren al geruime tijd in een identiteitscrisis.

Modernisering en globalisering hebben gezorgd voor veel nieuwe diversiteit. De toegenomen individuele vrijheid veroorzaakte uitbundige variatie. Daarnaast kwamen nieuwe Nederlanders binnen, met eigen identiteiten.

De nieuwkomers willen meedoen, maar voelen zich afgewezen. De eigenheimers willen zichzelf blijven, maar voelen zich bedreigd.

Het land verkeert in verwarring. Wat blijft er bij zoveel verbubbelde diversiteit over van de nationale identiteit? Ieder voor zich, en niet eens meer God en Oranje voor ons allen? Of zijn André Hazes, André van Duin, André Kuipers en André Rieu nu onze nationale helden?

De temperatuur van het debat geeft aan dat iedereen koortsachtig zoekt, maar ook dat de hoofden verhit zijn. Korte lontjes veroorzaken boosheidsexplosies. Polarisatie sluit begrip uit. De jaarlijkse reuring over Zwarte Piet illustreert de impasse.

Hoe kan het spel behulpzaam zijn in de omgang met de nieuwe diversiteit en de zoektocht naar een breed gedeelde nationale identiteit?

Antropoloog André Droogers laat zien dat iedereen die de eigen werkelijkheid probeert te begrijpen, speelt met betekenissen. Wie keuzes maakt, schept zowel diversiteit als verbondenheid. Alle identiteit, ook de nationale, is resultaat van een spel met mogelijkheden.

De spelende mens zit verdrongen in ieder van ons. Hoog tijd voor rehabilitatie. Nederlander, doe de speltherapie! Kom voorbij de verwarring en herken de ander als spelende Medelander.